contact@isoftco.com
024 3787 501 8
icon vi
News
iBom - Sao Khue Toa Sang

iBom - Sao Khue Toa Sang

  •   15/08/2016 07:06
  •   Viewed: 717
  •   Feedback: 0

Công ty PVC-MS Đầu tư giải pháp iBom vào Quản lý Doanh nghiệp

Công ty PVC-MS Đầu tư giải pháp iBom vào Quản lý Doanh nghiệp

  •   16/02/2017 02:17
  •   Viewed: 771
  •   Feedback: 0

Trải qua nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá về các giải pháp phần mềm hàng đầu Việt Nam, Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC – MS) chính thức lựa chọn giải pháp phần mềm iBom – Điều hành doanh nghiệp và Quản lý Công trình được Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (iSoftco) cung cấp

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second